Skip to content
Panonske Biciklističke Staze

Ministarstvo turizma sufinancira nove cikloturističke sadržaje

Virovitičko-podravska županija potpisala je sa Ministarstvom turizma ugovor o provedbi projekta „Panonske biciklističke staze“, što je nastavak projekta „Biciklom po Slavoniji i Podravini“. Projekt se financira u sklopu Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini kojemu je za cilj unaprijediti cikloturističku ponudu u Kontinentalnoj Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta je 435.930,00 kuna, od čega Ministarstvo turizma financira 396.300,00 Kuna. Zahvaljujući projektu izradit će se vizualni standard kojim će se označavati biciklističke staze na području Virovitičko-podravske županije te će u 2018. godini biti označeno pet staza te je plan svake godine dopuniti broj označenih staza. Kako bi se staze kvalitetno označile, ali i dobila suglasnost od nadležnih institucija potrebno je izraditi elaborat označavanja.

Do kraja projekta redizajnirat će se jedinstvena web stranica www.panonske-staze.com koja će pružati informacije o biciklističkim stazama te popratnim sadržajima te će od sada biti dostupna i na engleskom jeziku. Za potrebe promocije cikloturizma izradit će se dodatne biciklističke karte sa novim rutama koje će biti dostupne svim turističkim djelatnicima, biciklističkim klubovima i turistima.

Back To Top