skip to Main Content

Cesta

cesta

Jelenova staza

Dužina: 67 km
Težina: srednja
Ukupno uspona: 717 m
Najviša točka: 699 m
Najniža točka: 230 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 3 – 4 h
Označena: da – oznaka staze 500

Šojkina staza

Dužina: 43 km
Težina: lagana
Ukupno uspona: 115 m
Najviša točka: 165 m
Najniža točka: 115 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 2 – 3 h
Označena: da – oznaka staze 400

Virovitički krug

Dužina: 33 km
Težina: lagana
Najviša točka: 138 m
Najniža točka: 110 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 1.5 – 2 h
Označena: da – plava signalizacija

Slatinski krug

Dužina: 39 km
Težina: lagana
Najviša točka: 140 m
Najniža točka: 109 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 2 – 3 h
Označena: da – plava signalizacija

Dravska ruta – EuroVelo 13 – zapad

Dužina: 44 km
Težina: lagana
Najviša točka: 116 m
Najniža točka: 103 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 2 – 3 h

Od Papuka do
obala Drave

Dužina: 56 km
Težina: lagana
Najviša točka: 605 m
Najniža točka: 126 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 2.5 – 3 h
Označena: da – plava signalizacija

Preko Bilogore i Papuka do Voćina

Dužina: 39 km
Težina: lagana
Najviša točka: 234 m
Najniža točka: 119 m
Podloga rute: asfalt 100 %
Vrijeme vožnje: 2 – 2.5 h

MTB

mtb

Put Šarana

Dužina: 11.50 km
Težina: srednja
Najviša točka: 221 m
Najniža točka: 136 m
Podloga rute:
singletrail 85 %, šumski put 10 %, makadam 5 %
Vrijeme vožnje: 1 – 1.5 h

Srednjovjekovnim stazama

Dužina: 5 km
Težina: srednja
Najviša točka: 352 m
Najniža točka: 219 m
Podloga rute:
zemlja/makadam 95 %, asfalt 5 %
Vrijeme vožnje: 1 h

XC Bunarić

Dužina: 6 km
Težina: teška
Najviša točka: 225 m
Najniža točka: 145 m
Podloga rute:
šumski put 95 %, makadam 5 %
Vrijeme vožnje: 0:25 – 1 h

Staza Dabrova

Dužina: 36 km
Težina: srednja
Ukupno uspona: 393m
Najviša točka: 125 m
Najniža točka: 241 m
Podloga rute: zemlja i asfalt
Vrijeme vožnje: 3 h

Staza Kune zlatice

Dužina: 24 km
Težina: srednja
Ukupno uspona: 377 m
Najviša točka: 246 m
Najniža točka: 130 m
Podloga rute: zemlja i asfalt
Vrijeme vožnje: 1.5 h

Vjeveričja staza

Dužina: 36 km
Težina: teška
Ukupno uspona: 717 m
Najviša točka: 699 m
Najniža točka: 230 m
Podloga rute: zemlja i asfalt
Vrijeme vožnje: 2 h

Trekking

trekking

Podravski krug

Dužina: 63 km
Težina: lagana
Najviša točka: 117 m
Najniža točka: 117m
Podloga rute:
asfalt 92%, makadam 8%
Vrijeme vožnje: 2.5 – 3.5 h

Dravski krug

Dužina: 97 km
Težina: srednja
Najviša točka: 142 m
Najniža točka: 100 m
Podloga rute:
asfalt 74 %, madakadam 26%
Vrijeme vožnje: 4 – 6 h 

Od Čačinaca
do Jankovca

Dužina: 21 km
Težina: srednja
Najviša točka: 463 m
Najniža točka: 118 m
Podloga rute:
asfalt 77 %, makadam 23 %
Vrijeme vožnje: 1.5 – 2.5 h

Dravska ruta – EuroVelo 13 – istok

Dužina: 67 km
Težina: lagana
Najviša točka: 21 m
Najniža točka: 18 m
Podloga rute:
makadam 65 %, asfalt 35%
Vrijeme vožnje: 3.5 – 4.5 h
Označena: da – plava signalizacija

Back To Top